Dünya tarım üretimi entropi ağacı

FAOSTAT crops production verileri kullanıldı.

1) Üretildikleri ülkelerin ortaklaşmasına göre tarım ürünlerinin entropi ağacı şöyle:

ea_faostat_crops_chosen_1-inf
2) Ürettikleri ürünlerin ortaklaşmasına göre ülkelerin entropi ağacı ise şöyle:

ea_faostat_crops2_chosen_1-inf

https://fidaner.wordpress.com/science/rebus2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s